Ubezpieczenia osobiste - Czy opłaca się być ubezpieczonym?

Większość ludzi tkwi w mylnym przekonaniu, że dodatkowe ubezpieczenia to starta czasu, a przede wszystkim pieniędzy, mówią że ich nie stać. Mówiąc i myśląc tak nie biorą pod uwagę odwrotnej sytuacji jaka może ich spotkać. Nie zastanawiają się nad tym, czy ich stać na bycie nieubezpieczonym?

Dzisiejszy świat ciągnie za sobą wiele niebezpieczeństw, oczywiście nikt nie wstaje rano z myślą co złego mu się przytrafi… ale trzeba myśleć racjonalnie i mieć na względzie to, że nikt i nic nie jest wieczne. Zapobiegliwość w temacie bezpieczeństwa nigdy nie powinna być pomijana, tu chodzi o Twoją przyszłość, bezpieczną i stabilną, nie ważne co przyniesie los.

 

Agenci ubezpieczeniowi oferują bardzo duży zakres ofert polis. Dzięki temu możemy ubezpieczyć wszystkich członków rodziny, nieruchomości oraz ruchomości, ubezpieczenie zdrowia, życia, dochodu, domu i wiele innych. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć następstw zdarzeń losowych. Ile sytuacji tyle konsekwencji. Ubezpieczenie nie musi być wcale wysokie. Podstawowe polisy zaczynają się już od kilku funtów miesięcznie, nie jest to kwota, która mogłaby mocno obciążyć budżet domowy. W przypadku krytycznej choroby, śmierci czy też utraty dochodu naszej rodziny nie będzie stać na utrzymanie dotychczasowego standardu życia, a dzięki polisie ubezpieczeniowej będzie zabezpieczona na wszelkie okoliczności.

Nie ma nic cenniejszego od spokoju, który możesz podarować sobie i Twoim bliskim, polisa to swoista troska o rodzinę, która powinna być wpisana w budżet domowy. Nie każdy z nas dysponuje wolnymi środkami oraz oszczędnościami na tyle wysokimi aby uporać się z każdą nieprzewidzianą sytuacją jaka nas spotyka. Polisa może nie tylko zabezpieczyć Twoich bliskich ale także Twoje zobowiązania kredytowe wobec banku. W razie śmiertelnego wypadku lub niezdolności do pracy zostaną zabezpieczone Twoje finanse, a świadczenie z odszkodowania pokryje pozostały dług.

Odpowiedź na postawione wcześniej pytanie jest prosta… nikogo nie stać na to aby być nieubezpieczonym.